> Chuyên mục: NHÃN DỆT QUẦN ÁO-NHÃN DỆT VẢI

Nhãn dệt quần áo rất đa dạng, nhãn dệt vải được dùng làm tem nhãn mác quảng cáo thương hiệu sản phẩm, ghi chú thành phần sản phẩm, một tiêu chí rất đáng quan tâm đó là nhận diện thương hiệu.