Cảm nhận

Khách hàng Diệp Lam: “SẢN PHẨM BẢNG TÊN HỌC SINH TẠI GIA PHÁT OK”

Mình nhân viên trường, đã đi kiếm nhiều đơn vị sản xuất phù hiệu ủi áo cho học sinh nhưng chỉ có GIA PHÁT thì mình mới thấy hài lòng.

Share article:

Permalink:

Add your widget here